17 788 65 56
logo
Agregaty prądotwórcze
logo

MIELEC DIESEL GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Realizuje projekt pt.

„Światowa innowacja w biogazie – BIOVAPOR CHP”

Finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP.
Celem projektu jest budowa budynku biurowego i hali produkcyjnej w Mielcu wraz z wyposażeniem, służącej do wdrożenia wyników przeprowadzonych prac B+R poprzez produkcję innowacyjnych na skalę światową, agregatów prądotwórczych zasilanych biogazem.

Wartość projektu: 12 902 802,38 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 7 563 747,23 zł
Wartość dofinansowania: 4 916 435,69 zł

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest stworzenie infrastruktury, która umożliwi wprowadzenie na rynek nowego, innowacyjnego produktu – agregatu prądotwórczego opartego na wykorzystaniu biogazu i innowacyjnej technologii BIOVAPOR CHP, powstałej jako wynik prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Beneficjenta, a także wpłynie na wzrost przychodów firmy. BIOVAPOR CHP opiera na wykorzystaniu zastosowanych innowacyjnych rozwiązań do uzyskania produktu kompaktowego, tańszego od konkurencyjnych w cenie zakupu i eksploatacji, który na dodatek zapewnia większą bezawaryjność całego układu. Cele realizacyjne to budowa hali produkcyjnej oraz stworzenie kompletnego zaplecza produkcyjnego umożliwiającego wprowadzenie na rynek w skali przemysłowej nowych produktów, stanowiących własność intelektualną Mielec Diesel Gaz Sp. z o.o. Poszerzenie oferty o nowy i innowacyjny produkt będzie miało pozytywny wpływ na dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Przyczyni się do stworzenia znaczącej przewagi konkurencyjnej i wizerunku firmy nowoczesnej i oferującej unikatowe, innowacyjne i wyjątkowo atrakcyjne dla klientów produkty, wpisujące się w pełni w wymagania dotyczące ekologii i ochrony środowiska.

Copyright © Mielec Diesel Gaz Sp. z o.o 2014
Projekt i realizacja MCdesign